© Semua kandungan dan rekaan grafik yang terdapat dilaman web ini adalah hak milik Grazine Design yang telah didaftarkan. Segala suntingan atau cetakan semula tanpa kebenaran dari pihak Grazine Design adalah dilarang sama sekali dan pihak Grazine Design berhak membuat tindakan undang-undang.